Luuakse Tartu ATP

Luuakse Tartu ATP

AS-i GoBus eelkäijaks oli 1. jaanuaril 1954 loodud Tartu ATP.