Järvamaa

Järvamaa

Teenindame alates 22.06.2017 kuni 21.06.2025 MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskusega sõlmitud avaliku teenindamise lepingu alusel Järva maakonna Türi piirkonna avalikke bussiliine.

Järvamaa Ühistranspordi Keskuse otsustusalas on bussiliinide arv, liinide marsruut, peatuste asukohad, väljumiskellaajad, piletihinnad ja sõidusoodustused.

Sõiduplaanid ja liiniinfo: www.peatus.ee

Ühiskaardi isikustamine ja raha laadimine: www.pilet.ee

Info ÜTK otsustusalas oleva kohta: jytk.ee/soiduplaanid

Info liinihäirete ning kaotatud asjade kohta: klienditugi@gobus.ee või telefonil +372 640 4000

Piirkonna rekvisiidid