Järvamaa

Järvamaa

Teenindame alates 22.06.2017 kuni 21.06.2025 MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskusega sõlmitud avaliku teenindamise lepingu alusel Järva maakonna Türi piirkonna avalikke bussiliine.

Järvamaa Ühistranspordi Keskuse otsustusalas on bussiliinide arv, liinide marsruut, peatuste asukohad ja väljumiskellaajad.

Järva maakonna avalikel bussiliinidel kehtib 0-eurone bussipileti hind (al 01.07.2018). Tasuta sõitmiseks on igal sõitjal kohustuslik omada ühiskaarti, millega oma sõit bussijuhi juures pärast sõidu sihtkoha nimetamist valideerida.

Sõiduplaanid ja liiniinfo: www.peatus.ee
Info liinimuudatuste kohta ühistranspordikeskuse kodulehelt:jytk.ee/soiduplaanid
Info liinihäirete ning kaotatud asjade kohta: klienditugi@gobus.ee või telefonil +372 640 4000

Piirkonna rekvisiidid