Võrumaa

Teenindame alates 01.04.2024 MTÜ Kagu Ühistranspordikeskusega sõlmitud avaliku teenindamise lepingu alusel Võru maakonna avalikke bussiliine.

Kagu Ühistranspordikeskuse otsustusalas on bussiliinide arv, liinide marsruut, peatuste asukohad, väljumiskellaajad, piletihinnad ja sõidusoodustused.

Ühtlasi tasub tähele panna, et alates 01.04.2024 muutub sõitmine Võru ja Põlva maakonnaliinidel taas tasuliseks reisijatele vanuses 20. eluaastast kuni 62. eluaastani. Põhjalik ülevaade antud teema ning sõiduplaanide kohta on koondatud Võru linna kodulehele https://www.voru.ee/et/uhistransport.

Sõiduplaanid ja liiniinfo: www.peatus.ee

Ühiskaardi isikustamine ja raha laadimine: www.pilet.ee

Info ÜTK otsustusalas oleva kohta: kagu.ytk.ee/soiduplaanid

Info liinihäirete ning kaotatud asjade kohta: klienditugi@gobus.ee või telefonil +372 640 4000

Piirkonna rekvisiidid

Go Bus Võru
Põllu 2, 65606 VÕRU
Tel: +372 6404000