Pärnumaa

Pärnumaa

Teenindame alates 01.07.2018 kuni 31.12.2026 MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskusega sõlmitud avaliku teenindamise lepingu alusel Pärnu maakonna Lihula piirkonna avalikke bussiliine.

Pärnumaa Ühistranspordikeskuse otsustusalas on bussiliinide arv, liinide marsruut, peatuste asukohad, väljumiskellaajad, piletihinnad ja sõidusoodustused.

Sõiduplaanid ja liiniinfo: www.peatus.ee

Ühiskaardi isikustamine ja raha laadimine: www.pilet.ee

Info ÜTK otsustusalas oleva kohta: www.pytk.ee

Info liinihäirete ning kaotatud asjade kohta: klienditugi@gobus.ee või telefonil +372 640 4000

Piirkonna rekvisiidid