Tellimistingimused

Tellimistingimused

Hinnapäring ja pakkumine

Klient saadab hinnapäringu, kus sisaldub eelinfo soovitud bussisõidu kohta. Hinnapäringus tuleb näidata orienteeruv marsruut, sõidu algus- ja lõppkoht ning reisijate arv. E-kirja või hinnapäringu saab saata ASi GoBus kodulehelt täites tellimus vormi.
ASi GoBus kliendihaldur täpsustab vajadusel sõidu detaile ja saadab hinnapakkumise.

Tellimine

 • Busside tellimine toimub kliendi saadetud tellimiskirja või pakkumise kinnituse alusel (e-kiri või tellimiskiri ASi GoBus kodulehelt).
 • Tellimus täidetakse ASi GoBus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnituse alusel.
 • Päevahinnale lisandub tunnihind iga täiendavalt kasutatud tunni eest, kui bussi kasutusaeg ületab 10 h.
 • Tellimuse kirjalikus kinnituses näidatud kilometraaži ületamisel lisandub täiendav tasu iga sõidetud lisakilomeetri eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 • Päevahinnad ei sisalda juhi ööbimist.
 • Kõik näidatud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu kehtivates õigusaktides sätestatud määras.
 • Välistransfeerid ja välissõidud on maksustatud 0% käibemaksu määraga (vastavalt käibemaksuseaduse paragrahvile 10 lg 4 p 4 ja paragrahvile 15 lg 4 p 13).
 • Sõidu kestvust arvutatakse poole tunnise täpsusega. Aega alla poole tunni arvestatakse nagu pooltundi ning üle poole tunni nagu täistundi.
 • Hinnale lisanduvad vajadusel juhi majutuskulud, parkimine, vajalikud viisavormistuskulud, sillamaksed, kindlustus, laevapiletid jms.
 • Pikemate sõitude ja välisreiside korral, mil sõidu iseloom eeldab lähtuvalt töö- ja puhkeaja seadusest kahe juhi kasutust, lisanduvad teise juhi kulud (töötasu, lähetuskulud, ööbimine, laevapiletid jmt).
 • Tellimuse muudatustest või tühistamisest palume võimalusel kirjalikult ette teatada esimesel võimalusel.

Arveldamine

 • Mittelepingulistele juriidilistel ja füüsilistel isikutele väljastab AS GoBus koos tellimuse kinnitusega ettemaksuarve.
 • Tähtajaks tasumata summalt on ASil GoBus õigus nõuda iga viivitatud päeva eest 0,5% viivist.
 • Tasuda on võimalik ülekandega.

Tellimuse tühistamine

 • Tellijal on õigus tellimust tühistada või muuta, teatades sellest AS-le GoBus kirjalikult.
 • AS GoBus jätab endale õiguse küsida tasu tühistamise või muutmise korral vastavalt alljärgnevale:
  • 5-3 tööpäeva enne sõidu toimumist kuulub tasustamisele kuni 30% tellimusest
  • 2-0 päeva enne sõidu toimumist kuulub tasustamisele kuni 60% tellimusest