Tartu linna rohebussid tegid aastaga ligi 12 miljonit reisi

Tartu linna rohebussid tegid aastaga ligi 12 miljonit reisi

GBgaasibuss

Tartu linnaliine teenindavad Go Busi rohegaasi bussid läbisid möödunud aastal ühtekokku 4,5 miljonit kilomeetrit, teenindades pea 12 miljonit reisi ning vähendades puhtal kütusel sõitmisega 2000 tonni võrra CO2 saaste hulka.

2019. aasta juulist Tartu linnaliinide opereerimist alustanud Go Busi gaasibussid teenindasid mullu piletimüügi andmete põhjal pea 12 miljonit reisi ning läbisid pea 4,5 miljonit sõidukilomeetrit.

Go Busi Lõuna-Eesti piirkonnajuht Ramses Riive sõnul näitavad eelmise aasta Tartu linnaliini busside kõrged reisinumbrid ja läbitud kilomeetrid uute busside töökindlust ning reisijate usaldust keskkonnasäästliku transpordi vastu. „Vaatamata koroonapandeemiale suutsime möödunud aastal hoida oma uued bussid aastaringselt tartlaste ja linna külaliste teenistuses – reiside arv ületas 12 miljoni piiri ning püsisime ka kokku lepitud graafikus,“ lausus Ramses Riive.

„Erinevalt varasematest diiselsõidukitest hoidsid meie rohegaasil sõitvad bussid ka keskkonna puhtama,“ märkis Go Busi piirkonnajuht. „Hinnanguliselt jätsid mullu meie uued bussid varasemaga võrreldes õhku paiskamata ligi 2000 tonni CO2,“ märkis Ramses Riive. Kokku kasutasid 64 bussi aastas 2 miljonit kg biometaani ehk rohegaasi.

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on üleminek gaasibussidele olnud linna õhukvaliteedi seisukohalt väga oluline ning maagaasi asemel kasutusele võetud biometaan kui süsinikuneutraalne kütus on aidanud märkimisväärselt vähendada Tartu ühistranspordi keskkonnamõju. “Diiselbusside välja vahetamine gaasibusside vastu on ennast igati õigustanud ning aitab saavutada linnakeskkonna säästmise ning kliimamuutuste pidurdamisega seonduvaid eesmärke. Meie jaoks on oluline, et bussides kasutatav rohegaas on Ilmatsalu biogaasijaamas toodetud siinses piirkonnas tekkivatest põllumajandusjäätmetest, sest ringmajanduse elavdamine on samuti üks meie sihtidest,“ nentis Tamm ning lisas, et biometaani kasutamine tagab ka stabiilsema kütusehinna ning nn rohelised töökohad.

Tartu linna ühistranspordis kasutatav rohegaas (biometaan) on toodetud jäätmetest ja ei hõlma väärtuslikke põllumajandusressursse. Jäätmeid tekib järjest rohkem ja biometaani tootmine jäätmetest vähendab jäätmekäitluse keskkonnamõju. Biometaani kui süsinikuneutraalse kütuse kasutus ühistranspordis kattub Tartu pikaajalise eesmärgiga saavutada süsinikuneutraalsus 2050. aastaks.

Alates 1. juulist 2019 alustas Tartu linnaliinide opereerimist Go Bus. Uued gaasibussid kasutavad taastuvkütust biometaani ehk rohegaasi. 2020. aasta teises pooles käivitati Ilmatsalus ka biometaani tootmine, mille toodang jõuab suures osas Tartu linnaliinibussidesse.